รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. บุษบา งามวงศ์ตระกูล ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจำปีการศึกษา 2558 ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย


http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships/pdf/Dean'sList-award2558.pdf


ความคิดเห็น