ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฏฐาพร จันทร์สมบูรณ์ สำหรับรางวัลการนำเสนอบทความยอดเยี่ยม


จากเมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวณัฏฐาพร จันทร์สมบูรณ์ (นัทโย่) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 9th International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC 20174) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ "Combining Over-Sampling and Under-Sampling Techniques for Imbalance Dataset"
ขอแสดงความยินดีที่นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอบทความยอดเยี่ยม (Excellent Presentation Award) ใน Session 3 ... ขอบคุณสำหรับการเป็นหนึ่งในตัวแทนของภาควิชาที่ช่วยทำให้ชื่อของภาคเราไปปรากฎอยู่บนเว็บไซต์อื่นๆ - ที่มา: http://www.icmlc.org/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=152
ความคิดเห็น