รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ภาคต้นปีการศึกษา 2559

วันนี้ (๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๙) ใกล้สิ้นปีแล้ว... หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานวิจัย ซึ่งบรรยากาศคราวนี้อาจจะไม่คึกคักมากนัก หลายคนจบไปแล้ว บางคนไม่อยู่เพราะไปนำเสนองานวิจัยข้างนอก และบางคนติดธุระจึงต้องนัดที่ปรึกษานอกตาราง รวมถึงบางคนมาเก้อ เพราะไม่รู้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เข้าด้วย... โอเค ผ่านไป... แต่เราก็ได้เห็นหน้าตาใหม่ๆ เข้ามารายงานความก้าวหน้ากันด้วย... เลือดใหม่ไฟแรงมาก... มีภาพแค่บางส่วนก็เอามาเก็บไว้ให้ได้ยลกัน...ความคิดเห็น