แสดงความยินดีกับศุภณัฐ

เมื่อวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559
นายศุภณัฐ นทีรัยไทวะ ได้เข้าร่วมในพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ... อาจารย์ที่ปรึกษาคงยิ้มไม่หยุด... "ก็นี่อาร์ตนะ"...


ความคิดเห็น