ขออภัยสำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวการไปดูงาน
ตามที่ทางแอดมินเพจ egcograd ได้ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการไปดูงานกับทางทหารเรือ
และได้นำไปแชร์ผ่านเฟสบุ๊ค EGCO/M พร้อมทั้งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาหลายๆท่าน

แต่เกิดความผิดพลาดในเรื่องของเอกสาร ทำให้ไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการที่ได้ยืนยันไว้ได้
ด้วยเหตุนี้แอดมินเพจ egcograd รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนการนำข่าวมาประชาสัมพันธ์ รวมถึงการยืนยันเวลาและสถานที่ผ่านทางเฟสบุ๊คไป ทำให้บางท่านอาจเสียเวลาหรืออาจพลาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม

ในฐานะแอดมินเพจ egcograd  ขอน้อมรับความผิดพลาดเหล่านั้น และจะพิจารณาปรับปรุงในโอกาสถัดไป พร้อมทั้งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการทำหน้าที่ของตนเอง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ขออภัยเป็นอย่างยิ่งความคิดเห็น