I4C ปีที่แล้ว

สัปดาห์หน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime Combating Contest 2015 : I4C-2015)  ปีนี้เราส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วยกันหลายชิ้น แต่ก่อนจะถึงวันประกวด วันนี้เราได้นำภาพบรรยากาศการเข้าร่วมงานเมื่อปีที่แล้วมาให้ชมกันก่อน ซึ่งปีที่แล้วทางภาควิชาของเราได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 3 ผลงานด้วยกัน ... ไปชมภาพบรรยากาศบางส่วนทบทวนความจำกันค่ะ... 

ถ่ายภาพหมู่หลังจากรับใบประกาศ

เสวนาบนเวที หนึ่งในนั้นมี อ.สุรทศ ของเราด้วย

ผู้เข้าร่วมฟังเสวนา (หน้าสุดพี่เบนซ์ของพวกเรา)

พี่โหย๋ว พี่บู๋ พี่นัท น้องพิม อ.ลี่ และ อ.นภ 

ปิดท้ายด้วย พี่บู๋ กับ โปสเตอร์


ความคิดเห็น