วารสารบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ตอนนี้ทางหลักสูตรมีแผนการจะรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ภายในภาควิชา เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามอ่านผลงานเหล่านั้น หรือใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้องานวิจัยของตนเอง รวมถึงเป็นตัวอย่างแนวทางการเขียนบทความวิชาการเพื่อส่งตีพิมพ์

วารสารบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับก่อนปฐมฤกษ์ เดือนพฤษภาคม 2558 จัดทำออกมาเพื่อรวมรวมผลงานในอดีตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหลักสูตร คาดว่าถ้าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี วารสารฉบับปฐมฤกษ์ของเราคงได้ออกมาหลังงานประชุมเสวนา I4C โดยคงจะมีผลงานที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมดังกล่าวปรากฎอยู่

ดังนั้นถ้าเห็นหนังสือธรรมดาหน้าตาเพลนๆแบบนี้วางอยู่ที่ใด ช่วยกันพลิกๆดูสักนิด เพื่อให้มีกระแสตอบรับสำหรับเล่มถัดๆไปนะคะ... ถ้ามีโอกาสคิดว่าเล่มหน้ามันจะหน้าตาดีขึ้น รูปเล่มสวยงามกว่านี้ และมีคอลัมน์น่าสนใจให้พวกเราได้อ่านกัน...


ความคิดเห็น