มิตรภาพจากแนวปะการัง


ภาพจากเมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2556  ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล ได้ร่วมกันจัดโครงการ "มิตรภาพจากแนวปะการัง"  โดยมุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปะการังอันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของท้องทะเล และยังได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อีกด้วย

ก็ผ่านมาเกือบสองปีแล้วนะ... เปิดเทอมหน้าหรือหลังสอบรายงานความก้าวหน้าเสร็จ เราจะมีไปกันแบบนี้อีกมั้ยอ่ะ...(*^.^*)  --- feeling รอคอยอย่างมีความหวัง

ความคิดเห็น