ติดต่อเรา


สถานที่ติดต่อ
   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

ที่ตั้งภาควิชา
   อาคาร 3  ชั้น 2  ห้อง 6267
   โทรศัพท์ (02) 889-2138 ต่อ 6251-2   (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30)
   โทรสาร (02) 889-2138 ต่อ 6259

อีเมลล์
   headegco@mahidol.ac.th